Underhåll & service på din bil

Det är viktigt att du underhåller din bil och ser till att ha rätt utrustning i bilen. Om du är osäker finns det många bilverkstäder som kan hjälpa dig med både kontroller, underhåll, service, reparationer och uppgraderingar.

Viktigt med kontinuerligt underhåll på din bil

Som bilägare är det ditt ansvar och skyldighet att se till att din bil fungerar väl och är säker att köra i trafiken, både för din och andras säkerhet. Man får inte glömma att kontrollera däcken på bilen. Om du tar väl hand om din bil och ger den kontinuerligt underhåll och service kommer den fungera bättre, hålla längre och även hålla sitt värde bättre. Om man inte kan sköta underhållet av sin bil själv så ska man ta hjälp av en auktoriserad bilverkstad.

Säkerhetskontroll av din bil

Du kan själv göra en säkerhetskontroll med jämna mellanrum som består av fem delar, belysning, hjul, motorrum, invändig kontroll och bromssystem.

Belysning – Vrid om tändningen men starta inte bilen. Vrid på reglaget för olika ljus och gå runt bilen och kontrollera att alla ljus fungerar. Testa halvljus, parkeringsljuset, framljus, bakljus, helljus, bromsljus, blinkers, dimbakljus, skylt belysning, och reflexer. Gå runt bilen och kika så att alla ljus fungerar på både vänster och höger sida.

Hjul – Kontrollera dina däck. Vinterdäck ska enligt lag ha minst 4 mm mönsterdjup och sommardäck 1,6 mm. Kika också på lufttrycket och det är jämn fördelning mellan hjulen.

Motorrum – Öppna motorhuven och kontrollera om det behövs fyllas på av olika viktiga bilvätskor. Men fyll bara på om du måste, man ska undvika att öppna locken för att inte riskera att det kommer in smuts. Man kan fylla på av Kylarvätska (öppna ej om den är varm för att inte riskera att få kokhet ånga på sig), Bromsvätska (brukar ha en gul symbol i närheten av bromsarna), Spolarvätska och Motorolja (man kan se oljenivå inne i bilen).

Invändig kontroll – Testa bilbältet genom att rycka i för att se att det låser sig och ställ in sätet. Sätt på tändningen utan att starta bilen och ställ in sidospeglarna och backspegeln. Testa spolarvätska, vindrutetorkare, tuta och fläkten. Starta motorn och testa att defroster fungerar. 

Bromssystemet – Testa bromsen genom att trycka ned den. Håll kvar foten på bromsen och starta bilen. När du startat bilen ska bromspedalen sjunka sakta och ratten bli lätt att vrida om. Testa också parkeringsbromsen.

Ta hjälp av en auktoriserad bilverkstad

Ett av de bästa sätten att ta hand om din bil är att regelbundet boka in rutinmässiga underhållsbesök hos en välrenommerad bilverkstad. Dessa ställen kan kontrollera din bils skick och göra nödvändiga reparationer, till exempel byta ut slitna delar, byta olja och filter eller utföra en motoruppdatering. Dessutom kan ge dig råd om hur du bäst tar hand om din bil mellan besöken, till exempel genom att köra lugnt och hålla den ren.

Utrustning & uppgradering

Förutom rutinunderhåll finns det också vissa delar som är viktiga att ha till hands i bilen hela tiden. Det rör sig om saker som olja, luftfilter, vindrutetvätt, ett reservdäck, en domkraft för att byta däck och nödraketer eller reflekterande varningstrianglar. Genom att känna till dessa delar och hålla dem i gott skick kan du hålla dig säker på vägen och göra det lättare att snabbt få nödvändiga reparationer utförda.

Oavsett om din bil är gammal eller ny är det viktigt att ta väl hand om den om du vill behålla den i gott skick och undvika kostsamma reparationer i framtiden. Genom att följa ett regelbundet underhållsschema och hålla koll på nödvändiga reparationer kan du se till att din bil alltid är redo att köras när du behöver den.