Därför ska du besikta bilen hos Bilprovningen

Att besikta bilen har varit lagstadgat i Sverige sedan år 1965. Du som äger en bil behöver alltså regelbundet besikta din bil för att få köra den i trafiken. Alla bilar kontrolleras på samma sätt.

Att besikta bilen är viktigt ur trafiksäkerhetssynpunkt. Dessutom får du körförbud om du inte besiktar bilen regelbundet. Hur ofta du behöver besikta din bil beror på årsmodell. Ett tips är att besikta bilen hos Bilprovningen i Malmö om du bor i närheten. De som jobbar på Bilprovningen i Malmö är riktiga proffs och du kan känna dig trygg med att besiktningen genomförs på ett korrekt sätt. Bilprovningen är det företag som är ledande inom bilprovningsbranschen. De jobbar för både din och alla andra trafikanters trygghet. Du kan enkelt boka en tid på deras hemsida. Tänk på att boka en tid för besiktning av bilen i god tid för att inte riskera att få körförbud.

Hela bilen gås igenom

Under en kontrollbesiktning görs en noggrann kontroll av bilens utsida, insida och under bilen. Besiktningsteknikern som utför besiktningen provkör även bilen och kontrollerar då bromsarna, signalanordningen, vindrutetorkarna, hastighetsmätaren och vindrutespolarna. Besiktningsteknikern går noggrant igenom alla viktiga saker som ingår i en kontrollbesiktning. En besiktning tar ungefär 15 minuter.

Olika resultat efter en besiktning

Efter besiktningen får du ett protokoll. I det framgår det om bilen har gått igenom besiktningen eller inte. Om bilen inte går igenom kan du få körförbud på bilen. Du kan även få anmärkningar på bilen som kräver en efterkontroll men du kan fortfarande köra med bilen. Resultatet du kan få efter en besiktning är godkänt, underkänt med eller utan krav på en ombesiktning, krav på annan typ av besiktning eller körförbud.

Kontrollbesiktning är en säkerhetsåtgärd

Kontrollbesiktning är en slags säkerhetsåtgärd som görs på alla fordon i trafiken, inte bara bilar. Det är för att inte äventyra trafikanters säkerhet. Bilar som är 50 år eller äldre är dock besiktningsbefriade. Det är alltid den som äger fordonet som ansvarar för att besiktningen bokas och genomförs i tid. Du kan på Transportstyrelsens hemsida få information om när du behöver besikta din bil.